„Lehmalüps on võimalik youtube’i abil selgeks õppida“

“Kõige tähtsam tööriist oli vikat