Hobist tööks – Eneli Baumani lugu

18.06.2021

Maikuus alustasin Rakvere Vallavalitsuses tööd sotsiaalkaitse ennetustöö spetsialistina. Elan  siinsamas Rakvere vallas koos oma perega, mistõttu omab see töö minu jaoks suurt tähendust. Ma saan teha midagi head kogukonnale, kus ma ka ise elan.

Kindlasti paljudel inimestel tekib küsimus, mida see amet tähendab. Sotsiaalkaitse ennetustöö spetsialistina on minu ülesandeks probleemsete elanikkonnagruppide monitoorimine, riskigruppi sattumise põhjuste väljaselgitamine, sotsiaalsete riskide maandamismeetmete väljatöötamine ja valdkondade ülene ennetustöö. Lisaks on väga olulisel kohal valdkondlike projektide koostamine ja koordineerimine. Kuna ma olen olnud 2015. aasta juunikuust alates vabatahtlik kadunud inimeste otsija maastikul, siis on mul mitmeid kokkupuuteid inimestega, kes on sattunud raskustesse ja seetõttu on ka nende kadumine aset leidnud. See on andnud mulle eelnevaid kogemusi ja näidanud, millised on tagajärjed, kui inimene õigel ajal abi ei saa. Sellest ka minu huvi ennetuse vastu. Ma olen arvamusel, et palju lihtsam on tegeleda inimestega enne, kui nad kuristiku servast alla kukuvad. Loodan, et ma saan anda panuse sellesse, et inimesed saaksid tuge enne, kui nad muutuvad abivajajaks. Et ka inimesed meie ümber saaksid teadlikumaks ning oskaksid märgata, kui kellelgi on mure, millega ta ise toime ei tule ning oskaksid ka peale märkamist selle infoga midagi edasi teha.

Rakvere vallas on väga hea elada, kuna siin on kõik olemas. Meil on suurepärased koolid ja lasteaiad. Minu kaks tütart, Emili (8) ja Ellinor (3) käivad mõlemad Veltsi Lasteaed-Algkoolis.

Väike ja hooliv kool

Kuigi Päide on väga Rakvere linna lähedane küla ning töökoht jääb Veltsist teisele poole, otsustasin ma siiski mõlemad lapsed just Veltsi Lasteaed-Algkooli panna. Väikesel koolil ja lasteaial on väga suur eelis. Lapsed lähevad sinna nagu oma teise koju. Õpetajad on kõik nii „oma“ inimesed ja väga personaalse lähenemisega. See teeb ka laste õpiharjumuse tekkimise oluliselt lihtsamaks, sest nad teavad, et nad peavad alati olema valmis vastama, kuna klassid on niivõrd väikesed.

Lasteaialapsed lähevad lasteaeda nii hea meelega. Neil on seal tore ja nendega tehakse ühiselt väga põnevaid asju, mis annavad neile vajalikud oskused ka edaspidiseks eluks. Nad saavad kaasa lüüa sügisesel lehekoristusel, oma näppudega istutada taimi ning neil on ka suurepärane mudaköök, millest tunnevad rõõmu nii poisid kui ka tüdrukud. Ja eks põhiline on ikkagi see, et meie lasteaias ja koolis on nii toredad õpetajad. Nad tunnevad kõiki lapsi piisavalt hästi, et lapsed saavad neid usaldada ning rääkida oma muredest, mida suures koolis või lasteaias nii kerge ei ole teha.

Oma kätega loodud jõuluilu

Maakohas elades on võimalik leida endale palju põnevat rakendust. Näiteks minu abikaasa Egon tegeleb juba palju aastaid jõulukuuskede kasvatamisega. Päris mitu aastat on Rakvere valla koolide ja lasteaedade jõulupuud tulnud meie kodust ja see on hea tunne, kui lähed kooli lapse jõulupeole ning näed seal enda kasvatatud jõulupuud. Kuuskede kasvatamine on suur töö, sest seda alustatakse väiksest seemnest, mis pannakse mulda. Algul kasvab ta kasvulavas, mille rohimisel aitab ka vanem tütar Emili omal soovil kaasa. Hiljem tuleb istik ümber istutada ning alustada tema kauniks jõulupuuks kasvatamisega. Enne kui ühest istikust saab kaunis jõulukuusk, läheb aega umbes 8-10 aastat.

Tänu heale kergliiklusteede võrgustikule saab siin tegeleda aktiivselt ka liikumisega. Kuna käime ka ise oma pere ja koeraga jalutamas, siis näeme, kuidas ka teised inimesed seal aktiivselt liiguvad. Lisaks asub vallas mitmeid välijõusaale ja terviseradasid.

Mina julgustan küll kõiki kolima linnakärast pisut eemale ning osa saama vahvast külaelust ning kõigist suurepärastest võimalustest, mida Rakvere vallas elamine pakub.

Eneli Bauman

Pilt: erakogu