Kirepi küla ootab enda juurde ettevõtlikke peresid

24.09.2019

Kirepi küla on olnud Eestimaa kaardil vähemalt alates 17. sajandist. Kirepi asub Tartu maakonnas, Elva valla kaguosas kahel pool Tartu-Valga maanteed, jäädes Elvast ca 10 km ning Rõngust ca 5 km kaugusele. Kuldne kesktee.

Kirepis on tegutsenud aktiivne külakogukond juba ajalooliselt, mil küla keskses kõrtsihoones tegutsesid nii Kaitseliit koos Naiskodukaitsega, vallavalitsus (Kirepi oli kunagi eraldiseisev vald), kool, kõrts kui ka kohalik tuletõrjeselts. Tänase päeva külaaktiiv moodustub küll peamiselt  viie noore pere liikmetest, ent juba varasemalt on 21 aasta vältel Kirepis olnud tegusad külavanemad, kes on suutnud oma toetajaskonnaga korda saata märkimisväärseid külaelu edendavaid tegusid. Läbi aastate on läbi viidud erinevaid heakorratalguid, kus on kaasa löönud noored kui vanad, omad ja võõrad. Korraldatud on kinoõhtuid, vastlapäevi, rahvarohkeid jaanipäevi, kohvikutepäevi, ühiselt osaletud erinevatel võistlustel ning ühel korral oldud korraldajakülaks kohalike külade olümpiavõistlustele, mis kujunes suurepäraselt korda läinud ürituseks. Käesoleval aastal õnnestus meie külal lausa võita Elva valla külade olümpiamängud – seega võidukarikad ja medalid on koju toodud ning au ja uhkus on hinges suured.

Kui varasemalt on samuti pigem noored inimesed olnud Kirepi külaelu edendajateks, siis jätkub traditsioon nüüdki. Praeguseks 8 kuud ametis olnud külavanem on elupõline kireplane ning vanuselt alles 30 a. Samuti on lähedasem aktiivtöögrupp sarnases vanuses – üle 40 pole teadaolevalt keegi. Kaasame oma plaanidesse ja tegevustesse aktiivselt lapsi ning püüame maksimaalselt kaasa tõmmata ka kõiki kohalikke. Kui vanem põlvkond toetab alati hea sõnaga, siis nooremad teevad seda samuti, ent näha on tendentsi lisaks sõnadele jõuda ka ühistele töö- ja mõttetalgute päevadele järjest lähemale.

Praegust Kirepi aktivistide seltskonda iseloomustab julge pealehakkamine, optimistlik ellusuhtumine, kodumaa-armastus, ühine visioon tuleviku suhtes ning hoolivus. Me mõtleme ühiselt, me tegutseme ühiselt, me toetame üksteist rasketel aegadel ning rõõmustame ühiselt kordaläinud päevade üle. Meie silmis on Kirepi külal mitmeid potentsiaale olla üks Elva valla tõmbekeskustest, ent selleks vajame enam ettevõtlikke ning võimekaid inimesi, kes leiaksid üles need nüansid, millest on võimalik kasu lõigata nii neil endil kui neil, kes igapäevaselt või harva meie juurest läbi sõidavad.

Kirepi külal on ka mitmeid unistusi – oma „kirik keset küla“ külaplats, kuhu oleks mugav kogu laiahaardelisest külast koguneda. Külamaja unistus jääb veel hetkel tahaplaanile,  püüame esmalt platsiga hakkama saada. Samuti on Kirepi juba aastaid kümme, kui mitte rohkemgi, unistanud küla läbivast kergliiklusteest, mis tagaks tihedalt maantee ääres paiknevate talude elanikele ning kaugemalgi elavatele kohalikele, eelkõige lastele, turvalisuse aina kasvava liiklustihedusega maantee ääres liiklemisel.

Mõlema suure unistuse täitumiseks on juba esmased sammud astutud ning nüüd astume vaid sajaga edasi! Õnneks on olukord kujunenud selliseks, et Elva vald toetab meie kogukonda igati ning oleme puhtsüdamlikult õnnelikud, et elame just siin! Praegu on veel võimalik soetada ka mõningaid kinnisvaraobjekte meie külla ning soovime igati, et Kirepisse lisanduks veelgi ettevõtlikke peresid.