Maal Elamise päev tuleb taas

27.01.2020

Reedel oli Nõo vallas tänavuse Maal Elamise päeva avaseminar. Sündmus ise leiab aset 26. septembril ja sellel osalemisest on juba teatanud omavalitsused Tartumaalt, Viljandimaalt, Virumaalt, Harjumaalt, Läänemaalt, Raplamaalt, Jõgevamaalt, V alga- ja Võrumaalt ja ka saartelt.

Maal Elamise päeva üks eestvedajatest, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk ütles, et külastuspäeva eesmärk ei ole kedagi kampaania korras maale elama meelitada. „Mullu esmakordselt toimunud Maal Elamise päev näitas, et see päev on tähtis ennekõike kohalikele inimestele endile. Aga sel päeval tutvustatakse hea meelega ka külalistele oma piirkonna tegemisi.“ Ta lisas, et juhtumisi on Maal Elamise päev sattunud hästi lähestikku ka omavalitsuste päevaga, mis on 1. oktoobril.

Kodukandi partneritena löövad Maal Elamise päeva korraldamises kaasa Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti Leader Liit, Eesti Maaeluvõrgustik, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Navicup OÜ, Rakvere vald jt. Loodetavasti liitub meeskonnaga tänavu ka Eesti Linnade ja Valdade Liit. Tihedat sidet peetakse nii rahvastikuministri, maaeluministri kui ka regionaalhalduse ministriga, kes peavad külastuspäeva toimumist lähtuvalt oma vastutusvaldkonnast väga oluliseks.

Mullu esmakordselt toimunud Maal Elamise päeval lõi kaasa 36 omavalitsust ning asutusi ja sündmusi külastas 17 000 inimest. Suurima külastajate arvu saavutas Nõo vald ligi 3000 inimesega, mistõttu kogunetigi reedel just siia jagama eelmise Maal Elamise päeva kogemusi ning valmistuma järgmiseks. Alates märtsist toimuvad piirkondlikud infopäevad Maal Elamise päevaga liituvatele valdadele.

Pilte tegusast seminaripäevast Nõos saab vaadata SIIN.