Maal on äge elada — päriselt!

25.09.2022

Laupäeval, 24. septembril tähistatakse üle Eesti taaskord Maal elamise päeva, mil kohalikud omavalitsused ja maal elavad inimesed avavad oma uksed ja näitavad, mida maal elamine endas tegelikult sisaldab.

Juba neljandat aastat toimuv Maal elamise päev on hea võimalus juba täna maal elavatel inimestel ja neil, kes alles mõtlevad maale kolimise peale, oma silmaga näha ja teada saada, mis erinevates kogukondades tehakse ja missugused on kohaliku omavalitsuse pakutavad teenused. 

“Maal elamise väärtus seisneb ennekõike elurikkuses ning on ka riigi toimimise kohalt ääretult oluline. On selge, et iga piirkonna suurimaks rikkuseks on tema inimesed ning neile heaolu ja turvalise elukeskkonna loomine on omavalitsuse tegevuse põhialuseks. Just nendel omavalitsusel, kes teadlikult selles suunas liiguvad on suured eelised ja seal on ka uuringute järgi suurim inimeste rahulolu. 

Maale kolides on lisaks kohaliku omavalitsuse poolt pakutavale teenustele väga oluline toetav ja toimiv kogukond. Aina enam näeme, kuidas alles hiljuti maale tulnud tulevad siia õhinaga tegutsema, uut energiat tooma ja juba olemasolevate aktiivgruppidega liituma,” sõnas Maal elamise päeva peakorraldaja Krista Pegolainen-Saar.

“Maal elamise päev on suurepärane võimalus tutvuda, kuidas igapäevaelu maapiirkondades toimib ning innustab kindlasti inimesi maale kolima,” sõnas maaeluminister Urmas Kruuse ja lisas, et praegu elab umbes 30% Eesti rahvastikust maapiirkondades. “Ometigi võiks olla see protsent kõrgem ning maale kolijate arv suuremal tõusuteel. Viimaste aastate põhjal on selgelt näha, et inimestel on suur huvi maal elamise vastu, kuid seda takistab näiteks asjaolu, et maapiirkonda kinnisvara soetamiseks või korrastamiseks on laenu saamine raskendatud,” tõdes minister Kruuse ja tõi välja, et selle jaoks töötati välja abimeede, mille abil saab sellist turutõrke mõju leevendada. “Anname sellest aastast läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaaslaenu maapiirkonda kinnisvara soetamiseks või selle korrastamiseks,” lausus minister. 

 

Maal elamise päeval avavad seekord oma uksed 21 maaomavalitsust ning tutvustavadki koos kogukondade ja ettevõtjatega kohalikke võimalusi. Näha saab koolimaju, lasteaedasid, perearstikeskuseid, raamatukogusid, tutvuda kodu soetamise võimalustega, töö- ja elukoha valikutega ning veel palju muuga. Lisaks avavad sajad maal elavad inimesed uksed oma kodudesse või töistesse tegemistesse ja tutvustavad enda elu maal. Kuulda saab inimeste lugusid, kes on linnaelu maaelu vastu vahetanud ning mismoodi saab maale kolides endale ise töökoht luua. 

Maal elamise päeva raames toimuvad sündmused kella 11-16. Vaata külastuskaarti ja pane enda laupäevane teekond kokku siin: https://maalelamisepaev.ee/kaart/