Idee sünd

Projekti idee sündis 2012. aasta aprillis ühel õppereisil Soome, kus avastasime, et mitmed Soome piirkonnad turundavad end aktiivselt elupaikadena. Samuti, et aeg-ajalt korraldatakse seal omavalitsusliitude eestvedamisel vastavaid messe. Siit tekkiski mõte – miks ei võiks Eestimaa aktiivsed külad endast teada anda ning inimesi maale elama kutsuda. Külade eestvedajatel on suurepärane ligipääs infole, mida uus elanik vajab – tühjad elupaigad, kooli, lasteaia ja muude teenuste kaugus ja kvaliteet, huvitegevuse võimalused, kohalikud tootjad ning meistrimehed jne. Lisaks saavad nad uuselanikke kaasata kogukonna suhtevõrgustikku ning anda nõu praktilistes küsimustes.

Tõdesime, et Eesti maapiirkondade lugematutes arengukavades on siiani tegeletud küsimusega, kuidas inimesi kodukohas “kinni hoida”. Meie idee oli muuta vaatenurka ja panustada sellesse, et aidata inimestel maale elama tulla. Projekti algatajad ise on vastupidises suunas ehk linnast maale liikunud ning oskavad hinnata maal elamise väärtusi. Samuti teame me omast kogemusest, et ilma ise panustamata pole meil moraalset õigust positiivseid muutusi oodata.

Augustis saatsime Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonide kontaktvõrgustike kaudu välja projekti idee kirjelduse ning kutse anda ideele tagasisidet. Saime oma üleskutsele üle 40 reageeringu, kus maapiirkondade turundamise mõte innukalt omaks võeti. Tundus, et aeg oli küps, sest meile ootamatult avas just samal nädalal oma „Tule maale” kampaania ka Misso vald. Kiiresti hakkas meie veel projektiks vormimata algatuse vastu huvi tundma ajakirjandus.

Sügis läks taotlemisportsessile.Kodanikuühiskonna Sihtkapital kiitis idee heaks, mis tähendas täisprojekti vormistamist ning selle parandamist ekspertide näpunäidete alusel. Kuna maale elama kutsuva messi ainuke mõistlik aeg on kevad, siis teadsime, et selle korraldamise läheb kiireks ning et meil tuleb potentsiaalsed osalejad mobiliseerida enne projekti ametlikku algust. Seega tegime oma vabast ajast ja tahtest novembris kõigis maakondades infopäevad. Neist tuli ilmsiks järgimine üllatus, et projekti vastu tunnevad suurt huvi kohalikud omavalitsused. Neist kujunesid projekti alguseks head partnerid nii „Maale elama” meeskonnale, kui ka uutest elanikest huvitatud külakogukondadele.

Lõuna-Eesti piloot aastal 2013

Jaanuaris 2013 sai selgeks, et KÜSK´i (Kodanikuühiskonna Sihtkapitali) rahastus algatusele on olemas ning saime hakata kibekiirelt messiks valmistuma. Suunasime Lõuna-Eesti külakogukonnad ja vallad läbi mõtlema, millist infot ja tuge vajab potentsiaalne uuselanik ning kuidas end elukeskkonnana aktiivselt turundada.

 

Pilootpiirkonnaks valisime Lõuna-Eesti kuus maakonda Valga-, Võru-, Põlva-, Viljandi-, Jõgeva- ja Tartumaa. Põhjus oli lihtne – kogu meeskond oli just selle piirkonnaga seotud. Samuti ei söandanud me esimesel korral „suuremat ampsu“ võtta.

Tähtsündmusena toimus 13. aprillil 2013 Tallinna Tehnikaülikoolis ainulaadne mess “Maale elama”, kus tehti võimalikuks otsekontakt kogukondade ja maal elamisest huvitatud inimeste vahel. Kohale tuli 26 kogukonda ning 500 külastajat. Meediakajastus oli vapustav. Kogukonnad said väga väärtusliku õppetunni ning nii mõnegi mõte liikus suunas, kuidas tegutseda veelgi tulemuslikumalt järgmisel messil.

Peagi aga avastasid kogukonnad, et õige töö alles algab. Inimesed hakkasid helistama ning pärima vabade elukohtade järele. Need, kellel kodutöö paremini tehtud, said õige pea potentsiaalsed uuselanikud oma õuele.

Aasta möödudes  jõudis  maale elama üle 40 pere ning üle 100 inimese. Noorte linnapered seas muutus maale minek populaarseks kõneaineks.Tüüpiliseks huviliseks osutus linnapere vanuses 25-34, kõrghariduse ja väikeste lastega.

Projekt lõppes visiidiga regionaalministri Siim-Valmar Kiisleri juurde. Peale tunnustavaid sõnu mitmete kohalolijate suust selgus, et riik teist korda algatusele õlga alla ei pane, vaid soovitab jätkuraha saada omavalitsustelt. Ei aidanud ka lubadus viia liikumine üle-eestiliseks. Lootus, et teisel „maale elama“ – aastal saaksime endale palgalise meeskonna luhtus.

KÜSK rahastus (21 560 €) sai kasutatud 31. oktoobriks 2013. Meeskonnale jäi kohustus vähemalt 3 aastat kodulehte töös hoida ning ebakindlus tuleviku ees.

Laienemine üle Eesti 2014

Algatuse vedajad vaatasid oma võimalustele otsa ja tunnistasid, et teist aastat põhitöö kõrvalt missioonitööd teha ei jõua. Niisiis pakuti „Maale elama“ kaubamärki ja messi korraldust mitmetele maaeluga tegelevatele katusorganisatsioonidele. Paraku lükati pakkumised tagasi ning tundus, et 2014 tuleb mess vahele jätta. Siis aga juhtus ühe nädala jooksul mitu head asja. Esiteks taipasime, et Sotsiaalse Ettevõtluse Inkubaator SEIKU on valmis meid aitama algatusele sobiva ärimudeli koostamisel ning et 2013. aasta üks edukaim kogukond, Värska, tuleb meile kõigi oma uute elanikega vabatahtlikeks.

Jaanuaris 2013 võtsime vastu otsuse korraldada ka tol kevadel mess ning kaasata seekord algatusse kogu Eesti. 2014. aastal toimus „Maale elama“ mess 26. aprillil Tartus Turu 8 Spordihoones.  Mess oli üle ootuste edukas – end tutvustamas oli 58 kogukonda kõigist Eesti maakondadest. Messi külastas 1551 maaelu huvilist.

Sotsiaalse ettevõtte käivitamine aastal 2015

2014. aasta sügiseks valmis äriplaan, millele saime KÜSKi sotsiaalse ettevõtluse programmist toetuse. Äriidee selgrooks on tasuline integreeritud infoga portaal, mis lihtsustab oluliselt elukoha, kogukonna ja töökoha leidmist maapiirkonda. Teiselt poolt tagavad portaali tasulised teenused – kinnisvara ja kogukondade info – sissetuleku, mille abil luua „Maale elama“ algatusele 2 püsivat töökohta ning kindlustada algatuse jätkumine ka järgnevatel aastatel. Uus portaal valmib 2015 aasta sügisel.

Kolmas mess “Maale elama”  toimus 11. aprillil 2015 Tallinnas Kalevi Spordihallis. Kohale tuli 53 kogukonda ning 1200 külastajat. Selle aasta messi teemaks oli ettevõtlike inimeste maale kutsumine. Teema raames toimus messil ettevõtluskohvik, kus maakondlike arenduskeskuste konsultandid andsid tasuta nõuannet 43 maaettevõtluse huvilisele. Samuti viidi messi raames läbi seminar „Maale ettevõtjaks“, millel esinenud maalettevõtjad kinnitasid, et ettevõtlus maal on täiesti võimalik, tulus ning lisaks hingele hea. Messi korraldamisel tuli taas appi KÜSK, rahastades messikoolitusi, ettevõtluskohvikut ning seminari „Maale ettevõtjaks“.

Suur tänu kõigile, kes on aidanud idee tegelikkuseks teha!

Algatajad: Ivika Nõgel, Annika Jaansoo, Heleriin Jõesalu, Aile Viks, Kati Orav, Ingmar Orav, Margus Timmo, Evelyn Tõniste ja Haimar Sokk.

2014. aasta vabatahtlike tiim: Meel Valk, Marju Toova, Kairi Põldsaar, Katerina Puusepp, Meeli Mets, Anette Org, Maris Andreller, Coraly Rammul ja Mai Vahtrik.

2015. aasta vabatahtlike tiim: Anette Org, Evelyn Tõniste, Katri Tragel, Margus Timmo, Heleriin Jõesalu, Toivo Tambets, Risto Tõniste, Mirjam Varik, Liina Laurikainen ja kooliõpilased Trine, Teele, Mari-Liis, Marie-Helena, Kelli, Evely.