Parnterlus logoAlgatuse eestvedaja MTÜ Partnerlus on 2002. aastal loodud kodanikualgatusel põhinev sotsiaalne ettevõte, mille missioon on tõsta kogukondade ja maapiirkondade elukvaliteeti.
MTÜ Partnerlus on rakendanud mitmeid innovaatilisi projekte, mille tulemused on mõjutanud Eesti maaelu ja tööhõive poliitikat.

2013. aastal  vastutas organisatsioon algatuses projekti üldise koordineerimise ning analüüside koostamise eest.

 

Kodukant logo1997. aastal asutatud MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa kõigi valdade, külade ja väikelinnade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad juriidilised isikud.
Liikumise Kodukant eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu ja rahvakultuuri.

2013. aastal  vastutas Kodukant  algatuses kogukondade kaasamise; koolituste ja seminaride korraldamise eest.

MTÜ Kating Noored logo
MTÜ Kating Noored on 2008. aastal loodud MTÜ eesmärgiga edendada maaelu Lasva vallas. Aastate jooksul on eesmärk laienenud üle-võrumaalistele maaelu ja noorsootööd arendavatele projektidele. Oma projektides on nad palju rõhku pannud erinevatele IT lahendustele ning lugude rääkimise meetoditele.

2013. aastal oli algatuses ülesandeks kodulehekülje loomine ja toimetamine ning maale elama asumise lugude kogumine.

 

Valgamaa partnerluskogu logoMTÜ Valgamaa Partnerluskogu on Leader tegevusgrupp, mille tegevuspiirkonnaks on 11 Valgamaa valda ning Tõrva linn. Tegemist on koostöökoguga, mis ühendab era-, omavalitsus- ja mittetulundussektori organisatsioone ning mille eesmärgiks on kohalik areng.

2013. aastal  vastutas algatuse sisese kommunikatsiooni ja projektis ning messil osalejate registreerimise eest.


Setomaa kultuuripärandSetomaa Valdade Liit on 2005. aastal loodud nelja maaomavalitsust (Meremäe, Mikitamäe, Misso ja Värska vald) ühendav mittetulundusühing, mille eesmärk on Seto kultuuripärandi väärtustamine; sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamine ning Setomaa elanike ühishuvide esindamine. Selleks viiakse läbi üritusi ja arendusprojekte.

2013. aastal  vastutas  algatusesv SVL partnerite, sealhulgas ettevõtjate kaasamise eest projekti ning messile.

 

otepaa_vaade_640x480MTÜ Meie Otepää loodi 2011. aastal eesmärgiga tõsta Otepää piirkonna külavanemate ja seeläbi ka külaelanike aktiivsust läbi innovaatiliste lahenduste pakkumise.

2013. aastal  vastutas algatuses projekti turunduse, reklaami ning visuaalse kujunduse eest.