Algatuse üldeesmärk on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi.

Algatuse otsesed eesmärgid on:
Meie väärtused: