Maaeluministeerium
Rahandusministeerium
KÜSK
EAS
Eesti Leader Liit
SA KredEx
PRIA
Programm Noored Setomaale  (toetusskeem)
Eesti Külaliikumine Kodukant
Eesti Maaturism

Säästva renoveerimise infokeskus: traditsiooniliste ja ökoloogiliste materjalide kasutamine ehituses ja säästev renoveerimine
Säästva renoveerimise infokeskus TARTU
Säästva renoveerimise infokeskus PAIDE

Majatohter: restaureerimistarvete, keskkonnasõbralike ja traditsiooniliste ehitus- ja viimistlusmaterjalide pood

Maamaja nõustajate võrgustik   www.maamaja.eu

Muinsuskaitseseadus.

Riigieelarvest mälestiste või muinsuskaitsealal paikneva ehitise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalse säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord.