Siit saab vastuseid sageli esitatavatele küsimustele ja oletustele.

MILLELE VÕIKS UUS TULIJA MAALE KOLIDES EELNEVALT MÕELDA?

 

Noppeid netikommentaaridest:

MIDA KARDETAKSE?

Laste transport kooli on kallis.
Omavalitsuste kohustus on korraldada oma valla laste tasuta transport kooli. Samuti on koolide huvides seista selle eest, et lapsed kooli jõuaksid.

Vähene huvitegevuse võimalus lastele.
Maal võivad huvitegevuse võimalused olla väga mitmekesised alates kunstiringidest ja lõpetades sporditrennidega. Lisaks on maalapsed tihti tänu oma kasvukeskkonnale loomingulised ja edasiviivalt uudishimulikud.

Madalad palgad ja töökohtade vähesus.
Palgatasemed on maakohtades erinevad ja tihti on probleem pigem kvaliteetse tööjõu leidmises. Häid spetsialiste oskavad hinnata ka maapiirkondade ettevõtjad. Lisaks on võimalik ise endale palgalisa teenida kasutades erinevaid ettevõtlusvõimalusi. Vastukaaluks kulub vähem raha lõbustusteks, sest maal on huvitavam elada ja stressivabam keskkond.

Teede olukord talvel.
Need probleemid on siiski väga eraldatud kohtades. Valdadel on kohustus teed lahti lükata ja üldjuhul seda kohustust ka täidetakse.

Elektri, interneti halb levik maal.
Elektrikatkestusi tuleb üksikutes paikades ette, samuti võib mõnel pool olla probleeme interneti levikuga. Need ohud tuleb endale selgeks teha enne maale elama asumist eriti siis, kui interneti või elektri kvaliteedist sõltub pere sissetulek.

Pikad vahemaad tööle.
Vahemaad võivad olla pikad, kuid ajaline kulu sama, mis Tallinnas või isegi väiksem. Erinevalt linnast on maapiirkonnas sõit ühest kohast teise rahulik ja sageli lausa nauditav.

Maakohad surevad ja patt on maale inimesi kutsuda.
Meie ei sunni ega isegi mitte ei meelita kedagi maale elama tulema. Meie püüame aidata neid, kes on mõelnud maal elamisest, kuid vajavad rohkem infot lõpliku sammu astumiseks.