Meil on hea meel, et tunnete huvi maal elamise vastu. Kutsume Teid kaasa aitama maaelu paremaks muutmisele. Nimelt kaardistab Eesti Maaülikool koostöös Maaeluministeeriumiga maal elada soovijate vajadused ja soovid elamistingimuste, elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna osas. Tulemuste põhjal teeb uuringu läbiviija ettepanekuid Maaeluministeeriumile maapiirkonna atraktiivsemaks muutmiseks.

Uuring on anonüümne. Kogutud andmeid kasutatakse vaid üldistatult.

Küsimustiku täitmine võtab aega u 15-20 minutit.

Küsimustiku leiate lingilt

https://goo.gl/cXp2Qv

Täname Teid panustamast, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond

Täiendav info:
Maria Isabel Runnel,
tel 731 3015, e-post maria.isabel.runnel@ut.ee