Maalekutsumise nõuanded lähtuvalt Missomaa algatuse “Tule maale!” kogemustest (2013-2015). Juhised initsiatiivikale MTÜ-le