Soovitused maale elama asujatele, eriti hajaasustuses, st eraldi maamajja minejale.