Mõeldud – tehtud: MTÜ Veltsi Küla Selts

19.07.2020

Neli aktiivset Rakvere valla Veltsi lasteaed-algkooli hoolekogu liiget olid juba tükk aega mõlgutanud mõtteid mittetulundusühingu loomisest. Kogukond oli aktiivne – korraldati talgupäevi ning ühisüritusi, kuid suurte projektide ja ettevõtmiste elluviimiseks oli vajadus organisatsiooni järele. Kümme aastat tagasi loodud mittetulundusühing oli aja jooksul oma sära kaotanud ning olemasoleva organisatsiooni tegevus oli unarusse jäänud. Varasemalt asutatud mittetulundusühingu ülevõtmine ei olnud võimalik ning nii sündiski 2018. aasta juunikuus MTÜ Veltsi Küla Selts.

Esmajärjekorras mõlkus liikmete peas mõte ja vajadus külaplatsile uue mänguväljaku ehitamisest, kuna vana väljak oli amortiseerunud ja lammutati. Kuid noortel puudus koht, kus mängida ja vaba aega veeta. Mõeldud – tehtud! MTÜ poolt kirjutatud projekti ja valla toega kerkis 2019. aasta suveks uus ja uhke mänguväljak.  50meetrisel Tarzanirajal saab teha pika õhusõidu, kettagolfirajal ketast lennutada, põrnikat meenutaval ronilal turnida, korvi- ja võrkpalliväljakutel palli patsutada, viiel välijõusaali masinal lihaseid voolida ja seejärel lehtlas taastuda.

Järgnevalt tekkis soov taastada aastatetagused vaikselt unustuste hõlma vajunud tegevused – ühised jaanipeod, klubiõhtud, aastavahetuspeod, koorilaul. Ühistegevuste kaudu sooviti tuua kogukond taas kokku, et ühistegevuste raames õpiksid kogukonna liikmed üksteist paremini tundma ning ka uutel liikmetel oleks sedaviisi lihtsam kogukonda sulanduda. „Kohalikud käivad peamiselt külast väljaspool tööl ja sügistalvistel õhtutel nokitseb igaüks oma nurgas toimetada.  Mõtlesime, et elavdame kohalike kooskäimisharjumusi läbi koolituste ja erinevate ühisürituste,“ selgitab Mirjam, Veltsi Küla Seltsi üks eestvedajatest.

Seltsi eestvedajaid innustavadki tegutsema kogukonna elanikud ise. Kohalikud ootavad, mida põnevat koos teha saaks, ja aina enam antakse omapoolset sisendit huvipakkuvate tegevuste ja vajaduste kohta. Ürituste aastaplaan sünnib tavaliselt iga-aastasel MTÜ koosolekul, kus külarahvas annab sisendi, millest puudust tuntakse ja mida aasta jooksul teha soovitakse. „Väga meeldejääv oli 2018.-2019. aasta ürituste kava, mida alustasime teatrikülastusega, toimus jõulupärgade meisterdamise koolitus, piparkoogi küpsetamine koos kontserdiga, terviseloeng, mokteilide koolitus koos klounidega Piip ja Tuut, loomaiakülastus Tallinnas, Narvas “Kremli ööbikute etendus” jne. Samuti on juba väikest viisi traditsiooniks saamas meie iga aastane aastavahetuspidu,“ meenutab Mirjam. „Uhked võime olla põhimõtteliselt kõikide ürituste üle, kuna kõigist on saanud keegi kas suure või väikese mälestuse ja emotsiooni, näiteks loomaias käisime külaelanikega, kes polnud sinna võibolla 20 aastat saanud.“

Väiksema kogukonna eelisteks peavad seltsi eesvedajad seda, et kõik tunnevad valdavalt kõiki ja nii suudetakse ehk paremini märgata ka abivajajaid. Antud hetkel tuntakse enim puudust noortekeskusest, mida Veltsi külas veel ei ole, kuid mille loomise nimel juba esimesi samme astutakse.

Veltsi Küla Seltsi esindajad tunnevad suurt rõõmu selle üle, et kogukond on aja jooksul muutunud taas ühtsemaks ja aktiivsemaks, tuntakse rohkem huvi ühistegevuste ja üldiselt kogukonnas toimuva vastu. „Kohalikele meeldib siin elada ja meie kanti soovitakse elama tulla“, rõõmustavad seltsi eestvedajad.

Loo autor Siiri kohver, pildi autor Liis Nurm