Saa tuttavaks! Põlva vald – maale elama loobumata mugavustest

17.08.2023

Iga vald on just nii tugev, kui tugevad on seal elavad inimesed. Sobiv elukeskkond pole pelk juhus ega asi iseeneses, vaid konkreetsete inimeste töö ja tegemiste tulemusel loodud hüve. Põlva vald on seisnud ja seisab ka tulevikus hea selle eest, et elanikud läbi terve oma elukaare millestki ilma ei jääks.

Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustatud Põlva vald on selgelt tulevikku vaatav. Kvaliteetsete elutingimuste hoidmine ja nende veelgi paremaks muutmine toimub koostöös, milles kõrvaltvaatajaid niisama lihtsalt ei leia.

Oluline on rõhutada, et mitte üksnes Põlva linn, vaid kõik valla külad ja alevikud annavad võimaluse täisväärtuslikuks ja produktiivseks eluks. Mille järgi seda mõõta? Väga lihtne – kas nii kõige pisematele, koolilastele, täiskasvanud tööinimestele kui ka eakatele on eluks vajalikud võimalused tagatud? Sealt edasi minnes – kas kardetud igavuse asemel võib tekkida hoopis olukord, et kõige huvitava tegemiseks on ühes päevas tunde hoopis liiga vähe?

Lasteaiad, koolid ja vaba aja tegevus

Elu väljaspool suurlinnu ja tõmbekeskusi ei pea kindlasti tähendama kompromisse. Vähemalt mitte Põlva vallas. Paljudele suurlinnadele omast muret lasteaiakoha leidmise näol siin ei kohta, kuna vallas on kuus lasteaeda, igas suurema keskuses üks. Sarnane on olukord üldhariduskoolidega – üks riigikool, kuus munitsipaalkooli ning kaks erakooli – waldorfkool ja luterlik kool. Lisaks on loodud õppimistingimused erivajadustega lastele valla poolt hallatavas Roosi Koolis.

Nagu teada, on lapsed ja noored mitmekülgsete huvidega ning nende rakendamiseks ja vaba aja tegevuste võimaldamiseks tegutsevad vallas spordikool, muusikakool ja kunstikool, igas eas õppureid ootavad lõõtsakool, rahvamuusikakool ning tantsukool. Tegutsevad laulukoorid, rahvatantsuansamblid, tantsukool, teatriselts, haridusselts, Väärikate Ülikool ja käsitööklubid.

Pikaajaliselt tegutsevad tugevad spordiklubid – maadlus, orienteerumine, jalgpall, suusatamine, motokross. Põlvat on nimetatud ka Eesti käsipallipealinnaks ning igati õigustatult – igal hooajal on mitme vanuseklassi meeskonnad tulnud Eesti meistriks. Head sportimisvõimalused hõlmavad nii sise- kui välistingimusi, millest eriti populaarsed on Mammaste suusa- ja jooksurajad ning ujula.

Karjäärivõimalusi

Töövõimalusi vallas jagub. Kõige suuremaks tööandjaks on muidugi Põlva vald ise oma allasutuste ja haigla näol. Väga tugeval järjel ja perspektiivikad tööandjad on veel kaubandus-, puidutööstus-, põllumajandus-, ehitus- ja toiduainetetööstuse ettevõtted, samuti väiksemad ettevõtted väga erinevatest valdkondadest. 

Põlvamaa Arenduskeskuse poolt veetav bränd Kupland ühendab Kagu-Eestis (Võrumaal, Põlvamaal ja Valgamaal) kaugtöö teenust pakkuvad osapooled. Siinsed kaugtöökohad võimaldavad töötada näiteks mõnes riigiametis või start-upis, kuid elada koos perega samal ajal püsival Põlvamaal. Seega on Põlva vald hea koht innovatiivsetele iduettevõtetele.

Väärikas vananemine

Nagu ennist mainitud, tähendab täisväärtuslik elukeskkond kõikide vanusegruppide heaolu nimel panustamist. Tegusate eakamate inimeste päralt on erinevaid üritusi korraldavad päevakeskus ja külakeskused, kus igaüks vastavalt võimetele ja oskustele saab kaasa lüüa.

Põlva päevakeskuses toimuvad eakatele erinevad huvitegevuseringid, loengud, võimlemistunnid, tervisespordiüritused ja ekskursioonid. Need ettevõtmised on alati väga külastajaterohked, ning nendest võtavad tihti osa ka lapsed koos oma vanematega. Seltsis segasem!

Põlva vallas tegutseb kaks hooldekodu, mis asuvad viies majas. Kaks uuemat maja on kohandatud spetsiaalselt dementsetele eakatele. 

Vallas asub Maarja küla, kus elavad koos hooldajate ja juhendajatega intellektipuudega täiskasvanud, kes saavad nautida rahuldustpakkuvat ja mõtestatud igapäeva- ja tööelu. Peagi valmib Põlvasse erihoolekandekeskus, mis on kohaldatud abi ja järelvalvet vajavatele inimestele nende vanusest sõltumata. 

Olgu siinkohal ka rõhutatud, et meditsiiniabi on vallas hästi kättesaadav, pakkudes teenust eriarstide, taastusravi, EMO ja perearstikeskuse näol.

Külavanematel tuginev kogukond

Põlva valda kolivad inimesed ei pea muretsema, et nad oma tegevustes ja toimetustes üksi jääksid – neid ootab ees suur ja sõbralik kogukond. Terves vabariigis eristub vald oluliselt oma aktiivse külaelu poolest – enam kui 30 külas tegutsevad aktiivsed külavanemad ja külaseltsid ning tehakse tihedat omavahelist koostööd.

Põlva – põnevust põlvest põlve! 

www.polva.ee