Saa tuttavaks! Väärika ja põneva ajalooga Mulgi vald vaatab tulevikku

17.08.2023

Väärika ja põneva ajalooga Mulgi vald hõlmab Abja, Halliste, Karksi ja Mõisaküla piirkondi, mis on ikka silma paistnud ettevõtlikkuse, rikkaliku kultuuri, hariduse ja terava taibu poolest. Vallas on ainulaadne looduskeskkond, mille keskmes laiub ürgorg, külluslik ajaloopärand ja pikaajaliselt välja kujunenud traditsioonid. Siitmailt on pärit hulk silmapaistvaid riigimehi, kultuuriinimesi, teadlasi, sportlasi ja ettevõtjaid.

Mulgi vald moodustati aastal 2017 Viljandi maakonda jäävate Mõisaküla linna ning Karksi, Abja ja Halliste valla ühinemisel. Vald on küll noor, kuid juba Henriku Liivimaa kroonikas mainitakse kohta nimega Aliste ehk Alistekunde. Selle alla kuulusid Halliste kihelkond, Karksi alad ja keskuseks oli Karksi muinaslinnus, kuhu sakslased rajasid 13. sajandil ordulinnuse. Aastasadade jooksul on Halliste-Karksi kihelkonna ala olnud korduvalt sõdade ja rüüsteretkede tallermaa, kuid mulkide hakkaja vaim on aidanud alati taas jalule tõusta ja veelgi parema elu luua. Silmapaistev jõukus, mis mulkidele kuulsust on toonud, sai hoo sisse linakasvatusest, mis siinkandis tänu soodsatele kasvutingimustele eriti hästi edenes. Ka hariduse oluliseks pidamine ja näiteks esimeste hulgas tütarlastele hariduse pakkuma asumine tõi Mulgimaa eluolule hindamatut kasu.

Tänapäevase Mulgi valla keskus on väärtusliku miljööga Mulgimaa pealinn Abja-Paluoja. Asula tekkis 1895. aastal Mõisaküla-Viljandi kitsarööpmelisele raudteele rajatud jaama juurde, saades nime Abja mõisa ja Pärnu-Valga maantee ääres asunud Paluoja kõrtsi järgi. Linnas elab 1040 elanikku. 2021. aastal kannab Abja-Paluoja väärikat soome-ugri kultuuripealinna tiitlit. Teised valla piirkonnakeskused on valla vanim asustus Halliste, Eesti väikseim linn Mõisaküla ja edumeelne Eesti meepealinn Karksi-Nuia. Kogu vallas elab kokku veidi üle 7400 inimese. Piirkonnakeskuste ümber on hajaliasustusega talud, metsad, põllud ja järvesilmad. Kogu vallale on omane rahulik ja turvaline elukeskkond.

Mulgi valla elanikel on lisaks väekale kultuuriajaloole ning viljakale pinnale olemas hästi arenenud haridusvõrk alus- ja põhihariduse ning kahe gümnaasiumiga, samuti suurepärased sportimisvõimalused ja kultuuriasutused, raamatukogud, muuseumid, pargid, mänguväljakud, matkarajad. Silmapaistvaimad asutused on Abja Spordikeskus ja Karksi-Nuia Spordikompleks koos staadionite, kaasaegsete saunade ja ujulatega, samuti Karksi-Nuia Kultuurikeskus, kus leiavad aset kontserdid, etendused, näitused ja laadad. Toimivad mitmekülgne huviharidus, sealhulgas meedia- ja tehnoloogiaõppe suunal ning noortekeskused, tegeletakse rahvatantsu, kergejõustiku ja motospordiga. Mulgi kultuuri edendavad jõudsalt Mulgi Kultuuri Instituut ja Mulgimaa Arenduskoda, lisaks aktiivne kogukonnaliikumine. Hea ülevaate leiab mulgimaa.ee kodulehelt. Traditsiooniliselt toimuvatest sündmustest suurimad on Meefestival, Mulgimaa Pealinna Akordionfest, Urissaare Kantri, samuti laadad, suve- ja kodukandipäevad, ümberjärvejooksud ja mitmed teised spordisündmused. Ettevõtluses on hästi arenenud Karksi piirkonnas metalli-, tekstiili- ja puidutööstus, palju põnevat tehakse käsitöö ja toitlustuse vallas. 

On valminud Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskus ning Mõisaküla Hoolekandekeskus. Põhjaliku uuenduse on saanud mõlema gümnaasiumi täismõõtmetes kergejõustiku staadionid. Üle valla ehitatakse uusi mängu- ja jõulinnakuid.

Toetudes väärikale ajaloole, vaatab Mulgi vald tulevikku, keskendudes jätkuvale arengule ja heaolu kasvule. Valla visioon on olla tuntud kui elujõuline, jätkusuutliku arenguga omavalitsus, kus on kiiresti arenev majanduskeskkond ja atraktiivne elu- ning puhkekeskkond. Prioriteedid on piirkonna majandusliku konkurentsivõime suurendamine, kvaliteetse hariduse pakkumine ja atraktiivse elukeskkonna kujundamine. Tähtis on paikkonnale ainuomaste maastike ja asulate ajaloolis-kultuurilise miljöö säilimine ning üksteist toetava hästi funktsioneeriva asulatevõrgu jätkuv arenemine. Kaunis ja oskuslikult kujundatud ümbrus loob positiivseid emotsioone, kutsub valda juurde uusi elanikke ning pakub elamusi turistidele. Ning üheks ettevõtmiseks, et maale tahetakse elama tulla, korraldatakse üle Eesti 23.septembril maal elamise päeva. Mulgi vallas toimub see Karksi küla mõisapargis ning külamajas. Kaasame nii ettevõtjaid, kultuuri-, haridus- ja aiandusvaldkondi. Kuna Mulgimaa on ka käesoleval aastal Eesti toidupiirkond, pakume kohalikke mulgimaa hõrgutisi, korraldame sündmusi ja konkursse, osaleme messidel, tutvustame ettevõtteid ja kogukondi toidu valdkonnast. Välja tuleb Mulgi vallavalitsuse esindus, et anda igakülgset infot meie valla võimaluste kohta. Kutsutud on ka kinnisvarafirma, kes tutvustab kinnisvaravõimalusi meie vallas. Mulgi vald on edukas motospordis. Tutvustussündmusel osaleb Karksi Racing, kes tutvustab oma tehnikat ja teeb õppesõite ning tuleb oma mootorrattaga MM hõbe külgkorviga motokrossi klassis Kert Varik. Milline võimalus tutvuda MM hõbemedalimehega ning mine tea, äkki pakub ta ka üllatusi. Ei puudu ka muusika ja esinevad Karksi-Nuia Muusikakooli õpilased jt. Tutvu Mulgi valla kodulehel täpsemalt maal elamise päeva kohta Mulgi vallas.