Saa tuttavaks! Viljandi vald tutvustab Maal elamise päeval Valma, Tänassilma ja Uusna piirkondi

17.08.2023

Tule meile külla

Kutsume teid külastama Maal elamise päeval, 23. septembril 2023 Viljandi valda. Miks just meile külla tulla? Ikka sellepärast, et osa saada siin tegutsevate toredate asutuste, ettevõtete ja inimeste igapäevatoimetamistest.

Viljandi vald asub ringina ümber Viljandi linna ja on koduks üle 13 600 inimesele. Osa Viljandi vallast kuulub mulgi kultuuriruumi, osa Võrtsjärve piirkonda, osa valla territooriumist hõlmab Sakala kõrgustik.

Viljandi vald vaatab ärksameelse pilguga oma inimeste suunas ja lähtub ennekõike siin elavate ja toimetavate inimeste heaolust. Valla arendustegevused on suunatud sellele, et  elanikud oleksid õnnelikud, terved ja haritud ning neil oleks võimalus teha eneseteostust võimaldavat tööd. 

Maal elamine ei olegi nii kerge, kui võime lugeda ajakirjanduses ilmunud kuulsuste lugudest, kes on linnaelule selja keeranud, et maal kanda kinnitada. Uus elu maal ei pruugi aga kõigile sobida, kuid meil on siin hakkama saamiseks oma nipid. Ilma naabrite toe ja kogukonnata on maal elades raske toime tulla.
Meie juurest leiad mõnusa kodutunde, mille kindlustavad elanikusõbralik ja turvaline keskkond, puhas loodus ning avatud kogukonnad, samuti heatasemelised teenused, mida pakutakse igas eas inimestele.

Kohalike ettevõtjate tegutsemisulatus on laiahaardeline, tegeletakse põllumajandusega, karjakasvatuseaga, puidu- ja lihatöötlemisega, kaubanduse, teeninduse, kalanduse ja turismiga. Ettevõtjad pakuvad tööd piirkonna elanikele ja panustavad ka kohalikku ühiskonnaellu. 

Pakume oma külalistele mitmekülgseid võimalusi avastada Viljandi valla ajaloolisi paiku või saada osa siinsest kultuuripärandist. Aktiivne puhkaja leiab meie juurest üles suurepärased seiklusspordi võimalused aga kogeb ka naudingut elamuspuhkusest purjetades või looduskauneid paiku avastades. Kaasa saad osta meie loominguliste käsitöömeistrite toodangut.

Viljandi vallas on Maal elamise päeval fookuses Tartu-Viljandi maantee ääres looklev külade vöö – avame uksed ja tutvustame teile Valma, Tänassilma ja Uusna kanti.

Valma küla puhul on tegemist väärika vanusega kalurikülaga, kus rahvastiku arv on olnud pidevas tõusus, siin elab ka palju noori. Piirkonna elujõulisus põhineb kogukonna ja naaberkülade koostööl. Valma on atraktiivne külalistele ning siinne romantiline rannaküla meelitab tagasi tulema nii omasid kui turiste. Küla keskmeks on infopunkt ja kalurituba, kus toimuvad kogukonna jaoks olulised sündmused. Kui tahad teada kes on „Valma mees“, siis tasub siia uurima tulla.
Järv pakub nii töökohti kui ka vaba aja veetmise võimalusi. Peamiselt tegutsevad külas kalurid aga ka paadiehitajad, kokad, puu- ja käsitöömeistrid, arvestaval hulgal on ka turismiettevõtteid.

Valmas võid hullata seikluspargis, külastada vaatetorni, saada osa kalesõidust või laenutada paati. Siinsed traditsioonidega suursündmused on Võrtsjärve festival, Võrtsjärve laevakohvikute päev ja angerjafestival. Valmakad on rannarahvas, kes tunnevad uhkust oma kauni küla üle. 

 

Tänassilma piirkonnas tegutsevad asutused teevad tõhusalt omavahelist koostööd. Ühiselt viiakse läbi sündmusi ja hoitakse au sees traditsioone. Kohalikel lastel on võimalik käia kodulähedal lasteaias, koolis ning osaleda erinevates huviringides. Kogukonna inimesed on aktiivsed ning sõbralikud, kes hoolivad üksteisest ning tunnevad rõõmu koostööst ja mitmekülgsetest vaba aja veetmise võimalustest. Ühiselt korraldatakse talgupäevi ning toetatakse abivajajaid.

Uusna on Viljandi linna lähedane piirkond, bussiliiklus on siin hea ja kõik on justkui käe-jala juures olemas. Uusna kandi rahulike elanike hobiks on koduaias toimetamine. Kuid kokku saadakse ka kohalikus külamajas, kus on võimalus osaleda erinevate ringide töös. Siin on au sees naisrahvatants, laulmine,  kõhutants ja jooga, samuti tegutseb eakate klubi. Ka lastele jagub siin ringilist tegevust.
Kohalikud usinad projektikirjutajad on toonud külamajja juurde lisandväärtust, rajatud on  multifunktsionaalne spordiplats, laste mänguväljak, külakiik ja puhkenurk.

Uusna, Tänassilma ja Valma moodustavad muheda maapiirkonna, korraldades kogukonnaüleseid ühis-sündmusi ja perepäevi.

Viljandi vald tekitab omades uhkust ning külalistes huvi ja imetlust. Tule meile külla, siin võib olla sinu uus algus!