Tormas valminud terasuksed on jõudnud isegi Aafrikasse

11.09.2020

Kui mõne firma puhul võib nime järgi vaid oletada, millega see tegelda võiks, siis Torma osaühingu Rauduks puhul on asi selge: seal tehakse rauduksi. Kui täpsem olla, siis on firma toodanguks silemetalluksed, erinevad terasprofiilsüsteemid, seinaelemendid, sealhulgas tulekindlad seinaelemendid, erikonstruktsiooniga tooted kinnipidamisasutustesse ja militaarobjektidele, samuti turva- ja suitsupidavusnõuetele vastavad tooted. 2004. aastal loodud ettevõttes on ametis 30 töötajat.

„Töötasin varem Tartus ühes sama valdkonna firmas, ent siis tuli mõte oma ettevõte luua. Mu vennal oli välja pakkuda ka sobiv tootmispind – kunagine Torma mõisa viinaköök,“ ütles Raudukse juhataja ja üks omanikke Andres Orumaa.

Korda tehtud vana viinaköök täidab nüüd lao rolli, tootmine käib 2016. aastal valminud uues hoones, kus pinda on 2000 ruutmeetrit. Niisama lattu Torma firmas ühtegi ust ei toodeta, vaid täidetakse konkreetseid tellimusi. Üks mahukamaid tellimusi on olnud uude Tallinna vanglasse kongiuste valmistamine: seda tööd jätkus Raudukse meestele kaheks aastaks. Huvitav väljakutse on olnud ka Tapa sõjaväelinnakusse uste valmistamine. Tormas valmistatud uksi võib leida ka Eesti saatkonnast Brüsselis ning isegi Aafrikast.

Suur osa Raudukse toodangust jääb siiski Eestisse. Torma ettevõttel on tekkinud ehitajate seas päris palju alalisi koostööpartnereid. Samas pole puudust ka konkurentidest: ainuüksi Tallinnas on terasuksi tootvaid ettevõtteid üsna mitu. „Meie miinuseks on logistika: toodangu Tallinna viimine neelab meilt päris suuri summasid. Aga paraku on enamik meie tellijaid just Tallinnas,” nentis Andres Orumaa.

Rauduksel on olemas kõik seadmed, mis kvaliteetsete terasuste tootmiseks vaja. Masinate juhtimisel on suur roll arvutitel. Kui müügimees saab tellimuse, sisestab ta ukse tehnilised parameetrid ning arvutiprogramm hakkab vastavalt nendele seadmeid juhtima. Programm võimaldab ka jälgida, mis staadiumis ühe või teise toote valmistamine on, kas alles töösse antud, värvimisele saadetud või juba valmis.

Päris suured ressursid on ettevõttes suunatud arendustegevusse. Mõeldakse välja uusi tooteid ning viiakse vastavates laborites (üks neist asub Maardus, teine Leedumaal Kaunases) läbi tule- ja turvakatseid. Katsetuste eesmärk on leida viis, kuidas toota võimalikult väikese omahinnaga võimalikult tõhusaid turva- ja tuletõkkeuksi. Selline arendustegevus aitab konkurentsis püsida. Kuueteistkümne tegutsemisaasta jooksul on ettevõte ka toetusi saanud. EAS-i vahendusel saadi näiteks stardiabi ning innovatsiooni- ja arendusosak, KredExi abiga ehitati aga kaks aastat tagasi valmis päikeseelektrijaam. Ka omavalitsusega – varem Torma, nüüd Jõgeva vallavalitsusega – on olnud hea koostöö: nii uut tootmishoonet kui ka päikeseelektrijaama rajades menetleti ehituslube kiirelt ja takistusteta.

Raudukses on palgal nii kohalikke kui ka kaugemal elavaid inimesi. Kes tööle tuleb, see üldjuhul ka jääb. Ju siis on palk ja töötingimused motiveerivad. Koroonakriis tõi küll kaasa teatava tagasilöögi tellimuste vähenemise näol, ent ettevõttes usutakse, et tuleb taas paremaid aegu.

 

Foto: Torma firmas Rauduks valmivad mitut laadi terasuksed, sealhulgas tuletõkkeuksed. Foto autor Riina Mägi