„Tundsin, et tahan maailma muuta, aga mõistsin et kõigepealt tuleb alustada inimesest”

16.05.2020

Noortekeskused üle Eesti on loodud noorte eelistustest lähtuvalt ning tegutsevad eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Rakvere vald on noortekeskuste poolest rikas – kokku on vallas lausa seitse noortekeskust. Igas noortekas (nagu noored ja noorsootöötajad neid ise kutsuvad) tegutseb vähemalt üks või isegi kaks noorsootöötajat. Teadlikkus noorsootöö olulisusest ja vajalikkusest on aastatega kasvanud. „Pikaajalisi noorsootöötajaid ei oleks vallas nii palju, kui seda tööd ei väärtustataks,” sõnavad Rakvere valla noorsootöötajad. Vald on teadlikult soosinud noortekeskuste teket ning panustanud noortekeskuste ning noorsootöötajate arengusse ja edukusse.

Rakvere vallas Sõmerul asuvas noortekas töötab 2008. aastast särasilmne ja energiast pakatav Oxana, kes sai noorsootöö pisiku külge juba siis, kui oli alles ise aktiivne Sõmeru noortekeskuses käija. „Mind võlus sealsete inimeste värskus, teotahe, nooruslikkus, aga samas ka rangus. Noorsootöötajate vabam olek ja isegi pisut hipilik riietumisstiil eristas neid koolis olnud õpetajatest. See, mida noorsootöötajad oskasid noortega teha, oli nii uuenduslik. Suhtumine meisse – noortesse – oli südamlik ja mõistev”. Noorena kogetu inspireeris Oxanat sedavõrd, et ta asus õppima sotsiaaltööd. Sotsiaaltöö raames vajas aga teostamist poolteist kuud pikk laste ja noorte praktika ning nii sai praktikakohaks Sõmeru Noortekeskus. Praktikakohast aga hiljem töökoht ning tänaseks päevaks on Oxana Sõmerul noortega tegelenud juba üle 12 aasta.

Tugi oma tee leidmiseks

Rakvere valla noorsootöötaja Elin õppis aga algselt hoopis keskkonnakaitset, kuid kutsumus teha tööd noortega oli temas koguaeg olemas. „Olin hoidmas oma onutütart, meil oli väga lõbus – möllasime ja ehitasime kastidest maju. Ühel hetkel ütles onunaine, et võiksin igapäevaselt töötada lastega, kuna mul tuleb see nii hästi välja.”

Elini sõnul tundis ta, et tahab maailma muuta, aga ühel hetkel sai aru, et maailma muutmist tuleb alustada hoopis inimesest. Huvi noorsootöö vastu kasvas. Kasvas lausa nii suureks, et 2011. aastal alustas Elin tööd Sõmeru Noortekeskuses, õppis juurde sotsiaalpedagoogikat ning unistas oma noortekeskusest. Unistustel on aga kombeks vahel täituda – 11.septembril 2018 astus Arkna Noortekeskuse uksest sisse esimene noor, noortekeskust juhib ja veab eest Elin.

Lisaks igapäevasele noorsootööle on nii Oxana kui ka Elin Rakvere vallas Tugila programmi kontaktisikud. Tugila on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt loodud programm, mille tegevuskava on suunatud 15-26aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele. „Oluline on, et noortel, kes ei õpi ega tööta, oleks võimalus oma kodukandist tuge saada,” sõnas Oxana. Elini sõnul on antud noorte puhul kõige olulisem märkamine. „Vaid üksikud noored pöörduvad meie poole ise, kuid õigus märgata on kõigil – lähedastel, tuttavatel, ka kogukonnaliikmetel. Kogukonna toetus ja panus on noorsootöö puhul väga oluline, väljendugu see siis noorte märkamises, tunnustamises või reaalses panuses noortekeskuste töösse.”

Kui küsida noorsootöötajatelt, kuidas on noored ajaga muutunud, siis Oxana sõnul on noosootöötajad ka ise koos noortega läbi aastate ehk kõige enam muutunud. „Tänapäeva noored veedavad suurema osa oma ajast virtuaalmaailmas – seal nad mängivad, suhtlevad, tülitsevad, lepivad, šoppavad, õpivad jne. Kui veel 10 aastat tagasi mängisid noored aktiivselt telekamänge, lauamänge ja väljas peitust, siis tänasel päeval räägime palju noorte depressioonist ning füüsilisest ja vaimsest tervisest. Tänapäeva noortel on tohutult infot ning selleks, et noori paremini mõista, tuleb nendega samastuda. Hästi palju peab pingutama, et olla noortega samas infoväljas.” Samas ei ole noorte jaoks populaarsust kaotanud ka matkad, ekskursioonid. Ühiselt on käidud skypargis, teadusteatris, uisutamas ja kinos, sõidetud rongiga, peetud metsas ühiseid lõkkeõhtuid ja korraldatud põnevaid muuseumikülastusi. „Oluline on valla noortekeskuste omavaheline koostöö ja ühisüritused, mis võimaldavad noorsootöötajatel teha kogemusi vahetada, kuid samas suurendavad ka noorte tutvusringkonda ja pakuvad uusi kogemusi sotsialiseerumisel.” Mõlemad noorsootöötajad  unistavad ka tihedamast koostööst koolidega. „Tihti jääb asi ehk tahtmise taha. Õppimine on kindlasti esikohal, kuid ka meelelahutust annab soovi korral õppetööga siduda, tuleb vaid ehk natukene rohkem noorte nimel pingutada.”

Noorsootöötaja mitu rolli

„Noortekas on  koht, kus noored saavad tegutseda vaba tahte alusel, siin on mõistmist, arusaamist, tagasipeegeldamist, kuulamist, suhtlemist, usaldusliku suhte loomist ja toetamist. Meelepärast tegevust leiavad endale nii suured kui ka väikesed, olgu see siis piljard, muusika kuulamine, kokkamine, palli  mängimine või muu. On erinevaid põhjusi, miks noortekeskusesse tullakse.“ Noored on ise öelnud, et noortekeskus on koht, kus saab end mõnusalt tunda, sõprade seltsis aega veeta ja ägedatest tegevustest/üritustest osa saada ning ka ise oma ideid teostada. Noorsootöötaja roll on iga noore jaoks erinev – täna on ta ringijuht, õpetaja või eeskuju, homme aga usaldusisik, vestluskaaslane ja sõber.

Oxana ja Elin tõdevad, et on rõõm anda enda panus noorte parema tuleviku kujundamisse ning näha ka tulemusi. Tore on vaadata, kui sinu noortekeskuse noored tulevad juba vastu oma lastega ja eriti tore on, kui oled suutnud oma tööde ja tegemistega noori inspireerida nii, et nende tuleviku töised valikud on samuti noortega seotud. Oxana sõnul on noorsootöö tema jaoks noorte annete avastamine ja nende arengu toetamine.

Mõlemad noorsootöötajad on oma elu- ja töökoha sidunud Rakvere vallaga ning tõdevad, et on oma valikutega hetkel väga rahul. Tugila ja noorsootöö ei ole kahjuks alati vaid rõõm ja edulugude jada, ette tuleb ka raskuseid ning muresid. „Sellisel juhul on kaks varianti – sa kas võtad need noorte muremõtted endaga kaasa ja põled läbi või kui see töö sulle meeldib, siis sa mõtestad selle enda jaoks lahti: kas sa tahad seda tööd teha, kas sa tahad neid noori aidata ja neile midagi positiivset pakkuda. Oluline on töö iseendaga,” tõdeb Oxana. Oxana ja Elin on alati ka üksteisele toeks olnud. Oma akusid laevad nad aga aiamaal olles, trennis käies, sõprade ja perekonnaga koos olles. Olulisel kohal on ka tööandja, meeskonna ja kogukonna toetus. Mõlema hakkaja noorsootöötaja hinnangul on väikeses kohas side tugevam tekkima.

Kui küsida, millest noortekeskustes hetkel enim puudust tuntakse, siis Elin tunnistab, et nende noortekas tuntakse enim puudust ühest mõnusast möllutoast, kus saab vabalt joosta ja palli mängida.  Sõmeru Noortekeskuses on olemas aga suur ja uhke spordisaal ning seetõttu planeeritakse sinna hetkel just vaikuse tuba koos teraapilise meeleolumuusikaga ning pehmete kott-toolidega. Mõlemas noortekeskuses tuntakse aga puudust lemmikloomast, kas siis armast kassist või isegi lehmast, kes noortekeskuse pannkoogipäevadel võimaldaks kookide kõrvale nii palju piima juua kui süda ihkab.

Loo valmimisse panustasid: Oxana Nikitina, Elin Lemberg, Siiri Kohver

Fotol on noorsootöötajad Oxana ja Elin